pro Váš teplý a pohodlný domov

Plechová kamna

Ačkoliv jsou plechová kamna zpravidla levnější, nikterak kvalitativně nezaostávají za výrobky z jiných materiálů. K jejich výrobě se používá silný ocelový plech, který vydrží velký žár a při správném používání nedojde k poškození ani deformaci materiálu. Ocel je pružná, proto i při velkých změnách teploty nedochází k trhlinám v plášti. Kvalitní výrobky mají také spalovací komoru vyloženou vyjímatelnými šamotovými deskami.


Výkon kvalitních plechových kamen bohatě postačí k vytopení i velké místnosti. Jako palivo se používá dřevo a dřevěné brikety. Samozřejmě záleží i na kvalitě dřeva. Tvrdé dřevo zajistí delší spalování než dřevo měkké, bývá však dražší. Výkon kamen a tím i spalování lze plynule regulovat pomocí primárního a sekundárního přívodu spalovacího vzduchu. 

Vyhledávání